نحوه استعلام صلاحیت پیمانکاری و رتبه شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی:

با توجه به اینکه صلاحیت پیمانکاری صادر شده برای شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی در این سایت ذخیره شده و برای عموم قابل مشاهده می باشد، دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی و یا متقاضیان می توانند با مراجعه به این بخش، لیست شرکتهای معتبر استان زنجان را مشاهده و نسبت به تائید اصالت مدارک اقدام نمایند. به این منظور کافی است در بخش جستجو نام شرکت و یا شناسه ملی و یا شماره ثبت درج شده و یا با کلیک در این بخش نسبت به مشاهده صلاحیت پیمانکاری عمومی و اختصاصی صادر شده اقدام نمایند.

 ...........................................................................................................................................................

نحوه اطلاع از آخرین تغییرات و صلاحیت ها:

پس از صدور صلاحیت و رتبه، در صورت ارتقاء رتبه و یا انجام هرگونه تغییرات از قبیل هیات مدیره و یا آدرس قانونی و یا الحاق موضوع به فعالیت شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی دارای اعتبار، این تغییرات در بخش تغییرات و الحاقیه ها قابل مشاهده می باشد.   

 ...........................................................................................................................................................

درباره این وب سایت:

در این وب سایت اطلاعات و مشخصات شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی دارای اعتبار در استان زنجان منتشر می گردد و صرفا جهت مشاهده، کنترل و تائید اصالت صلاحیت صادر شده و تغییرات انجام شده می باشد. لذا کمیسیون معاملات دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی می توانند با مراجعه به این سایت و بخش مربوطه نسبت به کنترل و تطبیق مدارک شرکتهای متقاضی اقدام نمایند.

سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای خدماتی عضو انجمن از قبیل قوانین و بخشنامه ها، دستورالعملها، مصوبات هیات وزیران و جداول حقوق و دستمزد و ... در کانال تلگرامی انجمن که صرفا مختص اعضای انجمن می باشد منتشر و قابل مشاهده می باشد.